posłuchaj

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Stowarzyszenie

Cele i sposoby działania

Cele Stowarzyszenia to przede wszystkim budowanie dobrych relacji pomiędzy Polakami i Żydami, podejmowanie działań na rzecz wzajemnego zrozumienia i szacunku, stworzenie i prowadzenie Muzeum Żydów Białegostoku, ochrona dziedzictwa kulturowego i historii Żydów zamieszkujących przez wieki teren dzisiejszej Białostocczyzny oraz całego kraju, popularyzacja kultury i tradycji żydowskich, a także kształtowanie postaw tolerancji, solidarności międzypokoleniowej oraz zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań Polaków i Żydów mających na celu budowanie wzajemnych więzi, wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia, utrzymanie i rozwijanie portalu internetowego, fundowanie stypendiów, zbieranie i udostępnianie zdjęć, dokumentów, pamiątek, dział sztuki oraz wszystkich przedmiotów związanych z życiem i działalnością Żydów, zbieranie i udostępnianie materiałów cyfrowych na portalu internetowym, organizowanie i popularyzowanie przedsięwzięć i projektów, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i społecznych, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami samorządowymi w Polsce i za granicą, a także inicjowanie i prowadzenie programów badawczych.

Status prawny

Stowarzyszenie Muzeum Żydów Białegostoku jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000836749. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz postanowień statutu stowarzyszenia

Zarząd 

Tomasz Wiśniewski (Prezes Zarządu)
Jan Oniszczuk (Wiceprezes Zarządu)
Aleksander Sosna (Skarbnik)
Jakub Bobrowski (Członek Zarządu)
Karol Głębocki (Członek Zarządu)

Komisja rewizyjna

Mirosław Reczko
Daniel Paczkowski
Jan Siedlecki

Dane rejestrowe

adres siedziby: Icchoka Malmeda 6, 15-440 Białystok, Polska 
KRS: 0000836749
REGON: 382226403
NIP: 9662127052
nr konta (mBank): PL 72 1140 2004 0000 3902 7850 0758 (wesprzyj stowarzyszenie)

Dane kontaktowe

adres korespondencyjny: Icchoka Malmeda 6, 15-440 Białystok, Polska 
e-mail: info@jewishbialystok.pl
tel: 795 452 287, 507 181 939