Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ludzie

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia tworzą ludzie reprezentujący środowiska naukowe,biznesowe i różne organizacje społeczne.  

Pełnią oni swoje obowiązki społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za pracę. Zarząd kieruje działaniami stowarzyszenia, reprezentuje go i wyznacza nowe cele, ale przede wszystkim poświęca swój czas i zaangażowanie na rzecz misji stowarzyszenia.

 

Prezes  Zarządu - Andrzej Rusewicz

Członkini Zarządu - dr Eliza Szadkowska

Członek Zarządu - Krzysztof Godlewski

 

Komisja Rewizyjna


Sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności nad pracą Zarządu.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mirosław Muraszkowski

Członek Komisji Rewizyjnej  Daniel Paszkowski

 

Zespół


W skład stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele lokalnej  społeczności, zasłużeni w działalności naukowej, społecznej i samorządowej.

 

Prof. Jerzy Grygorczuk

Prof. Tomasz Marek Kukawski 

Dr Tomasz Wiśniewski

Izabela Maria Godlewska

Aleksander Sosna 

Członkowie Wspierający


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.


Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż wciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

Członkowie Honorowi


Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.


Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia