posłuchaj

This website uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to its use of cookies.

Do not show this again

Items

Unzer Lebn Nasze Życie,
jewish daily
Unzer Leben (Nasze Życie) – żydowski dziennik wydawany w Białymstoku w 1931-1939 r. Pierwszy numer ukazał się 12 marca 1931 r. [od R. 1, no 216 (1931) wyd.: "Nasza Prasa"; od R. 21, no 49 (1939) [red. J. Rubinlicht]. Redakcja gazety mieściła się przy ul. Kilińskiego 23. Redaktorem naczelnym był Pinchas Kapłan, redaktorem odpowiedzialnym Mojżesz vel Mendel Goldman. Z dziennikiem współpracowali A. Brzeziński i J. Rubinlicht.Unzer Lebn: bialistoker teglake cajtung, R1, nr 1, z dn. 12 marca 1931 r.


Redakcja gazety mieściła się przy ul. Kilińskiego 23.

Książka adresowa firm na 1932 r (WiT)


Książka adresowa firm na 1932 r. (WiT)

WiT
1932.

WiT Rocznik Białostocki 1932 - 1933


Editorial staff, administration and members of printery

of the collective „Unzer Lebn“ (publisher: „Unzer Prese“)

Sitting from right to left: The members of admin:

Rafael Rajzner, Chaim Matinko, Beniamin Gutman (chairman); Pejsach Kaplan (principal editor), Mendel Goldman (editor), Aharon Brezinski Brzezinski (editor), Yosef Rubinlikht Rubinlicht (staffer).

Standing from right to left: Avrohem (Abraham) Daytsh Dajcz and Velvl Welwel Reyser Raisner 

(audit-commission), Yudel Finklshteyn Finkelsztejn (operator), Ruvn Sklizt(?)(audit-commission), Mendl P(F?)lyats, Berel Rubin (assistant admin.), Hershl Kozak (typesetter) ) and Avrohem (Abraham) Bron.

Editorial staff of „Yor-Bukh“

(from right to left)

A. Zbar Y.L.Shatski M. Goldman

1932-1933


Translated by Beate Schutzman Krebs 


2018-09-28 17:57:22
pomysł i realizacja © Tomasz Wiśniewski (bagnowka)
oprogramowanie serwisu choruzy.pl