posłuchaj

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Siemiatycze - zostań koordynatorem tej miejscowości - jewishbialystok@gmail.com

Siemiatycze - Rabin Pinchas Eliezera son R' Meira z Siemiatycz
Książka Wzgórze Pinchasa

Sefer [the book]
Givat Pinchas [The Hill of Pinchas]
A collection of precious and clear words about the first five books of the Hebrew Bible and the scrolls, and the foundation of the Talmud and Midrashim. That I`ve heard and gathered from the words and writings of my master, father, teacher and rabbi… our teacher and rabbi R` Pinchas Eliezer son of R` Meir zt"l (of the natives of the city of Siemiatycze) head of the yeshiva in the city of Międzyrzecz. He will rest there and his teachings will stand forever.
I, his son and student Mordecai Chaim Leib Finkeltaub from the city of Międzyrzecz 

Piotrków - The printing of HaRav Avraham Rosengarten may his light shine
In the year 5666 by the abbreviated era

=============================

Sefer [książka]

Givat Pinchas [Wzgórze Pinchasa]
Zbiór cennych i jasnych słów na temat pierwszych pięciu ksiąg Biblii Hebrajskiej i zwojów oraz fundamentów Talmudu i Midraszim. To, co usłyszałem i zebrałem ze słów i pism mojego mistrza, ojca, nauczyciela i rabina... naszego nauczyciela i rabina R` Pinchasa Eliezera syna R` Meira zt`l (rodem z miasta Siemiatycze) kierownika jesziwy w mieście Międzyrzecz. Tam spocznie, a jego nauki pozostaną na zawsze.
Ja, jego syn i uczeń Mordechaj Chaim Lejb Finkeltaub z miasta Międzyrzecz 

Piotrków - Druk HaRav Avraham Rosengarten niech jego światło świeci
W roku 5666 według skróconej ery

Translated from Hebrew by Sara Mages

2023-07-18 08:40:33 history