posłuchaj

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Dokumenty

Notowicz, Wygodzki
Fabryka kołder

WiT 1936


WiT

WiT

WiT

Piękna tytulatura z hebrajskiej Miszny w naszych zbiorach.
Opis Mishnayot (Mishnah) Seder Nashim
With commentaries of Our Rabbi Obadiah of Bertinoro
And festivals and holidays additions
And other commentators brought in the second title page
Warsaw
Printed by R` Shmuel son of R` Chaim Argelbrand
In the year 5639 by the abbreviated area [1879]
On the top right side in handwriting - A donation to the old Beit Midrash Gryn (or Grin) for… Bialystok
At the bottom is the signature
of Avraham Zatawitch? or Zatowitch? Notowich?
----------------
Misznajot (Miszna) Seder Nashim
Z komentarzami naszego rabina Obadiasza z Bertinoro
oraz dodatki dotyczące świąt i uroczystości
I inni komentatorzy wprowadzeni na drugiej stronie tytułowej
Warszawa
Wydrukowano przez Szmuela, syna Chaima Argelbranda (Orgelbranda) W roku 5639 według skrótu [1879].
W prawym górnym rogu odręczne pismo - Darowizna na stary Bejt Midrasz Gryn (lub Grin) Białystok dla...
U dołu znajduje się podpis
Avrahama Zatawitcha? lub Zatowitcha? Notowich?
Translated by Sara Mages
2023-07-25 16:29:32 history
Przesuń suwak
2018-11-12 14:14:06