posłuchaj

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ludzie

Abraham Szewach
u. 15.08.1904 w Białymstoku, zm. 20.04.1969 w Buenos Aires
Abraham Szewach urodził się 15 sierpnia 1904 r. w Białymstoku, gdzie uczęszczał do szkoły Yafes Shule. Został pisarzem, dziennikarzem i poetą.
Pisał dla  Byalistoker shtime (Głos Białegostoku) oraz Byalistoker vegn (Białostockie drogi).
W 1930 r. wyemigrował do Argentyny, pisał w Buenos Aires do Di prese (Prasa), a także dla  Idishe tsaytung (Gazeta Żydowska) i in. Jego prace znalazły się również w zbiorach V. Bresler, Antologye fun der yidisher literatur in argentine (Analogia literatury żydowskiej w Argentynie) (Buenos Aires, 1944); Zamlbukh (Colekcja) wydana przez H. D. Nomberg Writers’ Association in Argentina (Buenos Aires, 1962); Shmuel Rozhanski, ed., Ven a folk dervakht, medines yisroel, 1948-1968, antologii Gdy się ludzie budzą, Państwo Izrael1948-1968 (Buenos Aires, 1968); oraz Rozhanski, ed., Khurbn, antologye 109 poetn, dertseylers un memuaristn (Holocaust, antologia 109 poetów, pisarzy nowel i pamietników) (Buenos Aires, 1970),  In book form: Tsayt-lider (Topikalna poezja) (Buenos Aires, 1944), 32 pp.; Ten lider far gezang un pyano (10 wierszy na głos i pianino), muzyka Henekh Kon (Buenos Aires: Association of Fellow Bialystok Natives in Argentina, 1952).
W latach cztyerdziestych XX w. w Buenos Aires pisał żydowskie tanga dla teatrów rewiowych, takich jak Mitre, gdzie dyrygentem był inny białostoczanin Jeremias Ciganeri. Do kompozycji Ciganeriego Szewach napisał m in. teksty utworów:
Bialystok mayn heym (Białystok mój dom),  Bialystoker  geselakh  (Uliczki Białegostoku), Vu iz dayn shmeykhl? (Gdzie jest twój uśmiech?), Far mentshn bin ikh freylekh (Ludzie widzą mnie szczęśliwym), Ikh vel laydn in der shtil (Będę cierpiał w ciszy).

Posłuchaj muzyki z tekstami Szewacha.


2020-02-23 20:23:26 history