posłuchaj

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Jak dołączyć?

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach i projektach.

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i wspierających.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto złoży pisemną deklarację i otrzyma rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Wszelkie pytania dotyczące członkostwa prosimy kierować na adres info@jewishbialystok.pl.