This website uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to its use of cookies.

Do not show this again

Jasionówka

Jasionówka - synagoge
XVII w. - XIX w.
Budynki kahalne - w tym dwie synagogi oraz łaźnia rytualna - stały pomiędzy rynkiem a rzeką. Pierwsza synagoga istniała już w połowie siedemnastego wieku. W ostatnich latach XVIII wieku zbudowano kolejną, murowaną bóżnicę. W 1864 r. gmina żydowska w miejscu najstarszej synagogi rozpoczęła budowę nowej bóżnicy.
2017-01-13 19:31:18
pomysł i realizacja © Tomasz Wiśniewski (bagnowka)
oprogramowanie serwisu choruzy.pl