Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Polscy artyści z Białegostoku i regionu podejmujący wątki żydowskie.

Sadowski Andrzej
1945
uzupełnij jewishbialystok@gmail.com
udostępnij na FB
Wybitny socjolog, popularyzator socjologii w regionie północno-wschodniej Polski. Studia socjologiczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. W 1975 roku otrzymał stopień doktora, a w 1982 doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 1993 roku, a cztery lata później, w roku 1997, tytuł profesora zwyczajnego. Związany z Wydziałem Historyczno – Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Był pierwszym dyrektorem Instytutu Socjologii, a obecnie jest dziekanem Wydziału Historyczno – Socjologicznego oraz kierownikiem Katedry Socjologii Ogólnej.

Specjalizuje się w socjologii narodu i grup etnicznych, socjologii pogranicza oraz socjologii miasta i wsi. Swoją pracę naukową niemal w całości poświęcił badaniom specyfiki północno – wschodnich terenów Polski. Prowadzi badania nad wielokulturowością, tożsamością lokalną i regionalną mieszkańców Podlasia. Jest orędownikiem i obserwatorem procesów tworzenia się społeczeństwa wielokulturowego. W swoich pracach wiele uwagi poświęca mniejszościom narodowym i etnicznym, zamieszkującym nasz region. Prowadził badania dotyczące konfliktu wokół Puszczy Białowieskiej, Zielonych Płuc Polski w społecznej świadomości, Wigierskiego Parku Narodowego jako systemu społecznego. Profesor Sadowski jako autorytet w tej dziedzinie udziela wywiadów, opinii dotyczących ważnych problemów naszego miasta i regionu. Był także członkiem Kapituły Konkursowej Podlaskiej Marki Roku.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, promotorem przewodów doktorskich. Wśród książek jego autorstwa możemy znaleźć: „Młodzież Białegostoku wobec uzależnień i przemocy” (2003), „Społeczne problemy miejscowości północno-wschodniej Polski w procesie transformacji” (2001), „Mniejszości narodowe i etniczne a media elektroniczne” (2001), „Tożsamość Polaków na pograniczach” (1999), „Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej” (1995), „Pogranicze polsko-białoruskie: tożsamość mieszkańców” (1995), „Procesy ruralizacji: ludność wiejska w mieście” (1994), „Społeczne problemy wschodniego pogranicza” (1991), „Przejawy ruralizacji miasta uprzemysłowionego: na przykładzie Białegostoku” (1981). Pod jego redakcją ukazują się także, wydawane na Uniwersytecie w Białymstoku, studia społeczne „Pogranicze”.

2017-03-05 15:37:28