Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Ksiąga Żydów Sokólskich
„Księga Pamięci Żydów Sokólskich”

Sokółka przedwojenna była prawdziwym miejscem wielokulturowości. Żyli tu Polacy, Białorusini, Tatarzy i  Żydzi.
Proces   osiedleńczy   Żydów   rozpoczął   się wdrugiej połowie XVII wieku, a w 1698 r. w Grodnie król August II nadał im prawozajmowania   się   handlem,   wyrobu   gorzałki   i   piwa,   prawo   do   budowania   szkółi, kramów  na  rynku oraz  założenia cmentarza. Przed wojną w Sokółce mieszkałookoło   3500   osób   narodowości   żydowskiej,   która   w   większości  zajmowała   się handlem. W czerwcu 1941 r. do miasta wkroczyli Niemcy, którzy założyli obóz pracy,a dla  ludności żydowskiej getto, gdzie zgromadzono około 8 tys. Żydów z Sokółki, Janowa, Krynek, Czyżewa i innych okolicznych miejscowości. Likwidacja getta trwałaod   2   listopada   1942   r.   do   24   stycznia   1943   r.   Znaczna   część   żydowskich mieszkańców Sokółki zginęła w niemieckim obozie zagłady w Treblince. „Księga   Pamięci   Żydów   Sokólskich”   jest   poświęcona  społeczności, która w wyniku Zagłady zniknęła z ulic miasta. Jest to polski przekład angielskiego tłumaczenia. 


Oryginalna   Księga   została   napisana   w   języku   hebrajskim   i   jidysz. Przekład jest na tyle wierny, na ile to było możliwe. W tłumaczeniu angielskim jestwiele pomyłek i przeinaczeń dotyczących faktów historycznych związanych Sokółką. Polskiego  tłumaczenia podjął  się Waldemar Daszuta, który poprawił pisownię polskich nazwisk wymienionych w Księdze i niektórych  lokalnych   nazwgeograficznych.   Nie   jest   to   opracowanie   historyczne   tylko   zbiór  wspomnień przedwojennych  żydowskich   mieszkańców   Sokółki.  Publikacja   została   wydanaprzez   wydawnictwo   Encyklopedia  Diaspory   Żydowskiej  w   1968   roku   w Jerozolimie. Nie   przetłumaczono   dotychczas   na   język   angielski   rozdziałów  napisanych w języku jidysz, dlatego też polska wersja Księgi ich nie zawiera. Niektóre treści zawarte w Księdze mogą wydawać się kontrowersyjne, a nawet niesprawiedliwe i krzywdzące. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze prawda jest przyjemna. Mamy tu do czynienia z emocjami ludzi tragicznie potraktowanymi przez los.

„Księga   Pamięci   Żydów   Sokólskich”   jest   jedną   z   540   ksiąg   pamięcidotyczących miejscowości znajdujących się w granicach II Rzeczypospolitej. Zaczęłyone powstawać po drugiej wojnie światowej, a intencją ich twórców było dać możliwiepełny   obraz   dawnego   życia   żydowskiego   we   wszystkich   jego   przejawach   orazopowiedzieć   o   Zagładzie.  Autorów   tej   Księgi   łączyło   pochodzenie   z   tej   samejmiejscowości – Sokółki oraz wspólny cel jakim było zachowanie pamięci o ich małejojczyźnie dla przyszłych pokoleń. Badacze Ksiąg Pamięci uznają je za bardzo cenne,choć nie w pełni doceniane źródło. Jest to wręcz ostatni pinkas (kronika) sokólskiejgminy żydowskiej przedstawiający szerokie spektrum życia społecznego, religijnego,ekonomicznego i kulturalnego miasta, w którym Żydzi czuli się współgospodarzamii#które postrzegali jako swój dom. Zawarte są też rozdziały poświęcone Zagładzie,życia   po   wojnie   oraz   sylwetkom   wybranych  mieszkańców  zmarłych   po   wojnie w Izraelu.   „Księgę Pamięci Żydów Sokólskich” wydał Jamiński

Zespół Indeksacyjny,którą można nabyć odwiedzając poniższy link:https://jzi.org.pl/produkt/ksiega-pamieci-zydow-sokolskich

Opracowała Ewa Krychniak
2021-03-01 14:01:24