Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Happy Pesach z Białegostoku
Kategoria: Pesach, Pascha
Happy Pesach z Białegostoku.

Pesach kaszer wesameach !

Święto obchodzone wdniach 14 – 21 miesiąca nisan (marzec – kwiecień). Upamiętniawyjście Żydów z Egiptu w XIII w. p.n.e. W języku hebrajskim„pesach” znaczy „omijać”. Anioł Śmierci wędrujący przezziemie faraona omijał naznaczone krwią jednorocznego baranka drzwii progi domów żydowskich.

„Żadne inne święto nieuświadamia nam tak bardzo jak Pesach, naszej odrębności jakonarodu i naszej przynależności do przymierza z Bogiem. Tora uczy,że synowie Jisraela zeszli do Egiptu w liczbie 70 dusz, a wyszlijako wielki naród. Jednak przez całe 210 lat niewoli egipskiej to,że pozostali jednym narodem zawdzięczali przestrzeganiu swojejodmienności: nie wyrzekli się żydowskich imion, nie porzuciliswojego języka, nie upodobnili się strojem do Egipcjan i niezaakceptowali egipskich zasad obyczajowych” pisze we wstępie do „Hagada na Pesach” Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

„ Oto chleb uciemiężenia, któryspożywali nasi ojcowie w ziemi egipskiej. Ktokolwiek jest głodny –niech przybędzie i spożywa, ktokolwiek potrzebuje niech przybędziei (świętuje) Pesach. Obecnie jesteśmy tutaj, ale w przyszłym rokuw Ziemi Jisraela. Obecnie jesteśmy niewolnikami, ale w przyszłymroku będziemy wolnymi ludźmi” mówi z przełamaną macą-symbolemwolności i ubóstwa w dłoni osoba prowadząca Seder . Słowo sederoznacza „porządek” i zostało wybrane na określenie porządkuprzykazań, które wypełniane są w noc pesachową, w wieczerzędnia pierwszego.

Pesach to również kontynuacjastarego święta rolniczego. W miesiącu nisan w Kanaanie rozpoczynałsię zbiór jęczmienia. Lud Izraela, gdy żył we własnym kraju,pielgrzymował co roku do Świątyni i tam w ofierze składałpierwsze snopy, prosząc o pomyślność zbiorów. Pesach rozpoczynacykl świąt pielgrzymich, zwanych szalosz regalim: Pesach, Szawuot,Sukot. We wszystkie te święta pielgrzymowano do Jerozolimy, by wŚwiątyni złożyć w ofierze płody ziemi.

„ Błogosławiony jesteś TyHaszem, nasz Bóg, Król świata, za winorośl i za owoc winorośli,i za plon pola, i za ziemię upragnioną, dobrą i rozległą, którąwybrałeś i dałeś w dziedzictwie ojcom naszym, aby spożywali zjej owoców i sycili się jej dobrem. Zmiłuj się, Boże nasz, nadJisraelem, Twoim ludem, i nad Jerozolimą, Twoim miastem i nadSyjonem, siedzibą Twojej chwały, i nad Twoim ołtarzem, i nad TwojąŚwiątynią. I odbuduj Jerozolimę, święte miasto, prędko za dninaszych. Wprowadź nas do niej i uraduj nas jej odbudowaniem, abyśmyspożywali z jej owoców i sycili się jej dobrem. I będziemy Ciębłogosławić za nią, w świętości i w czystości. (Raczwzmocnić nas w tym dniu Szabatu.) Uraduj nas w tym dniu ŚwiętaMac, bo Ty Boże, jesteś dobry i czynisz dobro wszystkim. Idziękujemy Ci za ziemię i za owoc winorośli. Błogosławionyjesteś Ty Haszem, nasz Bóg, Król świata, za ziemię i za owocwinorośli”.

Opracowała Joanna Czaban

Na podstawie: Hagada na Pesach,tłum. Ewa Gordon, Kraków – Budapeszt 2008, s.77.
Kameraz –Kos Ninel, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2008, s.55– 56.


2019-04-19 12:32:50