Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Dąbrowa Białostocka - lista Żydów zamordowanych w Treblince
 

 Chaim Yeshushe Moshovitz

חיים ישושע מושוביץ

Zeidel/Seidel Kropinski

קרופינסי זיידל

Shmuel Aharon Skibalsky/Skibelsky

שמואל אהרון סקיבלסקי

Chanan Gurvich

חנן גורביץ'

Bezalel Lev

בצלאל לב

Zara Olejan

זרה אוליאן

Chaya Mazur

חיה מזור

Tzvi Tarlovski

צבי טרלובסקי

Sheraga Weinstein

שרגא ויינשטיין

Moshe Levin/Lewin

משה לוין

Yosef (Chazkav)

יוסף (חצקב)

Manish Rosenthal

מונש רוזנטל

Tzvi Aeizek Weisman

צבי אייזיק ווייסמן

Tzudek Fisher

צודק פישר

Yekutiel Weinstein

יקותיאל וויינשטיין

Avraham Isar Janovski

ינובסקי אברהם איסר

Nachum Rosenthal

נחום רוזנטל

Alter Machibusky

מצ'יבוסקי אלטר

Rivka Rybak

ריבק רבקה

Michael Maly

מכאל מאלי

Mordechai Yehudah Kosches

מרדכי יהודה קושס

Avraham Kosches

אברהם קושס

Shlomo Machibusky

מצ'יכובסקי שלמה

Yakov Brunn

יעקב ברון

Chaim Yehusua Rybak

חיים יהושע ריבק

Tzvi Sulak/Sulek

צבי סולק

Reuven Krupiński

ראובן קרופינסקי

Shimon Grabinsky

שמעון גרבינסקי

Dov Grabinsky

דב גרבינסקי

Shmuel Grabinsky

שמואל גרבינסקי

Yitzchak Kruglanski

יצחק קרוגלנסקי

Avraham Krupiński

אברהם קרופינסקי

David Grupinski

דוד גרופינסקי

Yakov Salvi

יעקב סלבי

Nehemiah Volkov/Volkoff

נחמיה וולקוב

Moshe Vilensky

וילנסקי משה

Yosef Goldstain/Goldstejn

יוסף גולדשטיין

Mordechai Grossman

מרדכי גרוסמן

Avraham Ezer Lewin

אברהם עזר לוין

Shmuel Sulak/Sulek

שמואל סולק

Sonia Elengorn

סוניה אלינגורן

Eli Yitchak Volkov/Volkoff

אלי יצחק וולקוב

Chaim Meir Sulkin

חיים מאיר סולקין

Mendel Mazur

מנדל מזור

Yekutiel Kapulsky

יקותיאל קפולסקי

Leah Vilensky/Wilensky

לאה וילנסקי

Alter Levin.Lewin

אלטר לוין

Binyamin Gravinsky

בנימין גרבינסקי

Chaim Zaban

צבן חיים

Meir Zev Cryer

מאיר זאב קראייר

Cheinoch Yaroshevsky

חיינוך ירושבסקי

Zev Yaroshevsky

זאב ירושבסקי

Moshe Zalman Blumenthal

משה זלמן בלומנטל

Shimon Jaroshevski

שמעון ירושבסקי

Shlomo Jaroshevski

שלמה ירושבסקי

Miriam Blumenthal

למטובסקי מרים

Avraham Shimon Weinstein

וויינשטיין אברהם שמעון

Avraham Skibalski

סקיבלסקי אברהם

Avraham Kapulski

קפולסקי אברהם

Yisrael Rosenthal

ישראל רוזנטל

Chaim Rosenthal

חיים רוזנטל

David Meir Rosenthal

דוד מאיר רוזנטל

Yakov Charlap

יעקב חרל"פ

Yisrael Leib Zilberblat

ישראל לייב זילברבלט

Yeshayahu Yatom

ישעיהו יתום

Noah Labzowski

נח לבזובסקי

Efraim Volkov/Volkoff

אפרים וולקוב

Michael Labzowski

מיכאל לבזובסקי

Frieda Volkov/Volkoff

פריידה וולקוב

Avraham Volkov/Volkoff

אברהם וולקוב

 

 

Lista dąbrowskich Żydów zamordowanych w Treblince 15 grudnia 1942 r. Źródło: Yad Vashem, tłumaczyła Sara Mages. (db)


2018-05-27 18:56:44