Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ciechanowiec Koordynatorem miejscowości jest: Piotr Fałat

Ciechanowiec- Nominowani do Nagrody POLIN 2020 Mirosław Reczko
uzupełnij jewishbialystok@gmail.com
udostępnij na FB
Mirosław Reczko, historyk i anglista, jest pasjonatem dziejów ziemi ciechanowieckiej, który przez trzy kadencje pełnił urząd burmistrza Ciechanowca, a obecnie pełni obowiązki kanclerza Politechniki Białostockiej. Od kilkunastu lat konsekwentnie przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Białostocczyzny, zarówno na polu naukowym, jak i poprzez ratowanie materialnej spuścizny tej społeczności.

                                                      
 FOT. MACIEK JAŹWIECKI / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

W ramach swojej działalności Mirosław Reczko doprowadził do renowacji cmentarza żydowskiego w Ciechanowcu oraz odbudowy i renowacji dwóch synagog ciechanowieckich z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę. Zgromadził i upowszechnił dokumenty dotyczące tamtejszej wspólnoty żydowskiej, co zaowocowało napisaniem pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej dotyczącej relacji żydowsko-polskich w skali obszaru wielkości powiatu - “Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej”, opublikowanej następnie w formie książkowej. Społecznik uczestniczy w tłumaczeniu na język polski ksiąg pamięci Ciechanowca, Jedwabnego i Zambrowa, a przetłumaczona przez niego w całości "Księga pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach" została opublikowana przez ŁTN w Łomży.

Mirosław Reczko współpracuje również ze środowiskami żydowskimi w Izraelu, USA i Australii, pomagając im w poszukiwaniach dokumentów, a także bierze udział w porządkowaniu cmentarzy żydowskich w Krynkach i Białymstoku.

Działając zarówno w swoim rodzinnym Ciechanowcu, jak też w innych ośrodkach regionu takich jak Białystok, Łomża, Stawiski, Krynki czy Goniądz, Mirosław Reczko inspiruje i wspiera społeczności lokalne w podejmowaniu działań na rzecz ratowania pamiątek i odtwarzania rzetelnej historii lokalnych społeczności żydowskich.

(źródło: https://www.polin.pl/pl/nagroda-polin-miroslaw-reczko)
2020-11-19 22:38:26 history