Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ludzie

Bluma Perelmut
Janina Duda spadochroniarka
uzupełnij jewishbialystok@gmail.com
udostępnij na FB

 W 1942 r. z inicjatywy Jewish Agency utworzono w Palestynie grupękomandosów, którzy mieli zostać przeszkoleni we współpracy zjednostkami specjalnymi Wielkiej Brytanii i wysłani do Europy w celuorganizowania ruchu oporu. Tylko od maja do lipca 1944 r.przerzucono do Polski około 300 spadochroniarzy, którzy prowadzilidziałania dywersyjne i wywiadowcze m.in. na Lubelszczyźnie i wGórach Świętokrzyskich.

Jedną z nich była Janina Duda.Urodziła się jako 24 grudnia 1918 r. w Białymstoku jako BlumaPerelmut, córka Lejba i Estery z domu Lapidus. Dzieciństwo spędziław Białymstoku, pod koniec lat 20. przeprowadziła się do Lublina,gdzie w 1934 r. wstąpiła do Komunistycznego Związku MłodzieżyPolski. Uczestniczyła w działalności Towarzystwa UniwersytetówRobotniczych, w 1936 r. odbyła kurs instruktorski Makabi, działaław Żydowskim Towarzystwie Gimnastycznym Ha-Koach. W 1937 r. BlumaPerelmut została aresztowana za działalność komunistyczną iskazana na sześć lat więzienia. Wyrok później zmniejszono doczterech lat. Po roku w celi na zamku w Lublinie przewieziono ją dowięzienia w Fordonie, skąd we wrześniu 1939 r. – korzystając zchaosu pierwszych dni wojny – uciekła do Białegostoku. W zajętymprzez Rosjan mieście pracowała w Wydziale Politycznym ZarząduMiasta, była instruktorką Rejonowego Komitetu Komsomołu. W Mińskuprzeszła trzymiesięczny kurs dla pracownikówpolityczno-wychowawczych.

Fragment artykułu . Krzysztofa Bielawskiego, Żydowscy spadochroniarze‘44


2019-07-15 05:33:26 history