Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Miejsca

BOSO Straż Pożarna
Czytaj także:
Natan Jachmuk, Oszer Messer, L. Kopelman, M. Buchbinder, L. Dynowicz, Samuel Płoński, Koszycer
Białostocka Ochotnicza Straż Ogniowa, czyli BOSO powstało w 1898 r.


Zarząd B. O. S. O.  w 1923r.

Prezes: dr Zygmunt Siemaszko.

Wiceprezesi: Witold Kościa i Dawid Szatja.

Skarbnik: Leon Polak.

Sekretarz: Teodor Birnbaum.

Członkowie: Eljasz Czechowski, inż. Mieczysław Malinowski, Izaak Jossem,Szloma Machaj,

Michał Jossem (zast. kom. i zarz. gosp.), Jakób Gryc, NatanZakon, Alter Sokoł,              IzaakMarkus(kom.),

dr. Jakób Gawze, Litman Ostrynski (zast. kom.).

 

Członkowie honorowi Zarządu: Eljasz Zabłudowski, JózefRymiński, Kazimierz Rygiert.

 

Komisja Rewizyjna B. 0. S. 0.

Prezes: Eljasz Chwoles.

Członkowie: Jakób Prejsman, Berel Kuszner,

Zast czł K. R. Leon Grygorjew.

 

Komisja Klubowa B. 0. S. 0.

Prezes: dr Jakób Gawze.

Gospodarz: Benjamin Halpern.

Członkowie: dr Michał Jossem, Borys Frenkiel, Leon Polak,Jakób Gryc, Izaak Markus.

Intendent:Teodor Birnbaum.


Foto nr 1. Białostocka Ochotnicza Straż Ogniowa (BOSO) przed siedzibą przy ul. Lipowej 52.

Foto nr 2. Ćwiczenia pierwszych zastępów strażackich w Zwierzyńcu w roku 1898.


Foto nr 3. Założyciele B.O.S.O.
(od lewej): Eliasz Zabłudowski, Dawid Bubrik, Saweljusz Chwoles, Szmer Bramson, Józef Rymiński

Foto nr 4. Wręczenie sztandaru B.O.S.O.  przez władze polskie w 1919 roku.

Foto nr 5. Ćwiczenia B.O.S.O. przy własnej siedzibie przy ul. Lipowej 54.

Foto nr 6. Ćwiczenia B.O.S.O. przy własnej siedzibie przy ul. Lipowej 54.

Foto nr 7. Samochód pożarniczy B.O.S.O.  firmy "Hanza Lloyd" przed wyruszeniem na ćwiczenia.


Foto nr 8. Ćwiczenia B.O.S.O. przy własnej siedzibie przy ul. Lipowej 54.

Foto nr 9.  Po ćwiczeniach, komendant Markus w otoczeniu sztabu i strażaków przy ul. Lipowej 54.

Foto nr 10. Ćwiczenia VII rezerw oddziału fabr. Markusa.

Foto nr 11. Rowerzyści B.O.S.O.

Foto nr 12. Zarząd B.O.S.O.
Od lewej w pierwszym rzędzie siedzą: Szloma Machaj, Leon Polak, Izaak Markus, dr Z. Siemaszko, Witold Zbirohowski-Kościa, dr Michał Josem, dr Jakób Gawze, Alter Sokoł. Od lewej w drugim rzędzie stoją: Natan Zakon, Berel Kuszner, Litman Ostryński, Jakób Gryc, Teodor Birnbaum.

Foto nr 13. Izaak Markus - komendant B.O.S.O.

Foto nr 14. Widok na ul. Suraską ze strażackiej wieży ratuszowej (z lewej widoczna Wielka Synagoga).

Foto nr 15. Sztab B.O.S.O.

Markus Izaak (Komendant  Straży), Ostryński Litrnan (zast. komendanta), Josem Michał Dr. (Gospodarz Straży), Frenkiel Samuel (D-dca Sekcji Toporn. Straży), Grygorjew Mikołaj (Zast. Sekcji Toporn. Straży), Lisowski Józef (D־dca  Sekcji Wodnej Straży), Grygorjew Leon Zast. (Sekcji Wodnej Straży), Chwat Oskar  (D-dca Sekcji Warty Straży), Wajnsztejn Motel (Zast. Sekcji Warty Straży), Bramson Salomon (Referent Straży i  Ref. Gospodarczy), Gryc Jakób (D-dca I-go Oddz.), Kuszner Borys (Zast. I-go ״ Dow. Sekcji), Gurwicz Izaak   (Zast. I־go, Dow. Sekcji), Chańko Feliks (D-dca II-go), Moryń Mojżesz  (Zast. II-go, Dow. Sekcji), Rozenblum Samuel ( Zast. II-go), Szmauz Szepsel (D-dca Ill-go), Irgang Hugo (Zast. III-go ״ Dow. Sekcji), Fajnsod Izrael (Zast.III-go), Fertel Chemja (D-dca IV־go),  Zeligzon Maks (Zast. IV-go ״ Dow. Sekcji), Moryń Izrael (Zast. IV-go),  Kecher Robert (D-dca V-go), Machaj Mojżesz (Zast. V-go),  Chwat Owsiej (Dow VI-go), Tapicer L. (wachmistrz), Ozder Abram (felczer straży), Majerski Kazimierz (wachmistrz I Oddz,), Piątkowski Antoni (wachmistrz II Oddz,), Nowiński Dawid (wachmistrz III Oddz), Nowokolski Berel (wachmistrz IV Oddz), Karczewski Alekrander  (wachmistrz V Oddz).
Ogółem 34 osoby.

Foto nr 16. I Oddział B.O.S.O. z naczelnikiem Jakóbem Grycem na czele.

Ochotnicy B.O.S.O. (I ODDZIAŁ) - Gryc Jakób (Dowódca), Kuszner Borys (Zast.D-cy),  Gurwicz Izaak (Zast.D-cy), Majerski Kazimierz (Wachmistrz). Szer.-top: - Boskies Izaak, Kowalski Józef, Matuszewski Al, Rubinowicz Raf., Boskies Simche, Mejłach Szapir, Sznejder Owsiej, Berkowicz Osip, Szaphauz Jakób, Abramczyk J., Blosztejn Hersz, Bałasz Tewel, Caban Mendel, Cymmer Wolf, Gura Litman, Józefowicz A.,  Kozeracki K., Messer Oszer, Rubinowicz Sz.,  Jabłoński Hip., Jachniuk Nosko, Szaps Hersz, Glik Pejsach, Pitacki Abram, Dynowicz Izaak, Sznejder Judei, Fuks Pejsach, Łukaszewicz K., Karasiejko J., Borowski A., Gertner Alek., Wilk Chaim, Kostecki Józef, Zabieliński W., Goldberg Sam., Łansowicki W., Rybołowski R. Szer. wodny: Ditrych Adolf, Gielman Aleks., Kapica Mojżesz, Małasiewicz Jan, Ostryński Łazarz, Szacki Hersz. Szer. warty: Zadykowicz P., Gura Hersz.


Foto nr 17. II Oddział B.O.S.O. z naczelnikiem Feliksem Chańko na czele.

Ochotnicy B.O.S.O. (II ODDZIAŁ) - Chańko Feliks (dowódca), Moryń Mojżesz (Zast. D-cy), Rozenblum Sam. (Zast. D-cy), Piątkowski An (Wachmistrz), Szer.-top. - Pinczak Paweł, Bajer Frygnich, Święcicki Józef, Fiszer Jan, Płoński Sam., Grynsztejn Sz., Milsztef Otton, Szer.-wodny: Wileński H., Zubrycki Józef, Biżuta Karol, Koszycer Judei, Zakrojski M., Rychter Jan, Kacew Kadysz, Ryszkies Aron, Esterowicz Ch. Szer.-warta - Zieliński W., Warjat Motel.   

Foto nr 18. III Oddział B.O.S.O. z naczelnikiem Sch. Szmauzem na czele.

Ochotnicy B.O.S.O. (III ODDZIAŁ) - Szmauz Szepsel (Dowódca), lrgang Hugo (Zast. dow),  Fajnsod Izrael (Zast. dow), Nowiński D (Wachmistrz), Szer.-top. - Wiorst Chaim, Jankielowicz B., Nowik Mowsza, Wasilkowski C., Rybołowski E., Jaczmiennik M., Kantorowicz I., Błosztejn Lejba, Lewitan Jakób, Piorn Fajwel, Blusztejn L., Lewin Chaim, Chabocki A., Postrygacz B., Kaflowicz M., Sarnę Owsiej, Zylberblat I., Sztrycher Jakób, Różański Jakób, Szaps Wolf, Szmusz Szloma, Porozowski L. Szer. - wodny - Kacin Abram, Zaboski M., Adlersztejn M., Tartacki Sz., Szlapak B. Szer. - warta -Tabaczyński S., Nowiński Sz., Podrabinek J.,Milner Mejer, Swierdłow E., Liberman J. Szer.-warta Parasol Feliks,Rubinsztejn H., Lederman I., Warjat Maks, Warjat Lejzer, Menkies Sz., Rybołowski J.


Foto nr 19. IV Oddział B.O.S.O. z naczelnikiem Ch. Fertelem na czele.

Ochotnicy B.O.S.O. (IV ODDZIAŁ) - Fertel Chemja (Dowódca) Zeligzon Maks (Zast. dow.), Moryń Izrael (Zast. dow.), Nowokolski B (wachmistrz). Szer.-top. - Goniądzki W., Kruklagow M., Grynsztejn S., Kmit Zygmunt, Kcipicki Jakób, Podrabinek A., Rybak Zelik. Szer. -wodny: Szturmak P., Sznejder Abr., Rubinsztejn M., Ostryński Aron, Lin Chemel, Sztrykmacher A., Wróbel Mejer. Szer. warta:  Bojarski Chaim, Gdański Leon, Esterowicz A., Kucharczyk W., Tat Hersz, Bitterman Ch., Lerner M., Parasol Józef, Lubelski Ch., Kryński Nosen, Banczewski M., Margolis P., Treszczański B., Fin Lejzer, Berman N.

Foto nr 20. V Oddział (techniczny) B.O.S.O. z naczelnikiem Robertem Kecherem na czele.

Kecher Robert (Dwoódca), Machaj Mszes (Zast. dow.),  Karczewski A. (Wachmistrz). Szer.-top.: Osiński Szołem, Szczupak Sz., Błoch Hersz, Długoliński M., Gniecucki D., Malcberg Leon, Cybulkin Leon, Rozental M., Mańkowski M., Zakhejm Ch. L.,
Albert Jakób, Bańczewski D., Zeligzon Leon, Łozowski H., Gniecucki W. Szer. wodny: Zubacz Abram, Matinke Maks, Zaks Chaim, Gotlib Edward.

Foto nr 21. VI Oddział (kultur. oświat.) B.O.S.O. z Oskarem Chwatem  na czele.

Foto nr 22. VII Oddział rezerwowy fabryki A. B Markusa z kom. Giercem Markusem na czele.


Foto nr 23. VIII rezerwowy Oddział B.O.S.O. z fabryki Machaja.

Foto nr 24. Komendant Izaak Markus wraz ze swoim adiutantem Witoldem Łajkowskim.

Foto nr 25. Komisja Samopomocy B.O.S.O. z dr M. Josemem na czele.

Foto nr 26. Obchody 23 rocznicy istnienia B.O.S.O.

Członkowie rzeczywiści B. O .S. O.
(firmy przemysłowe i przedsiębiorstwa - stan 1923 r.)

Amiel i Kulikowski
Aleksandrowicz A
Ajzenszmidt Mojżesz
Ajzenberg Nison
Ancys S.
Alpern Abram
Abromowski L.
Aszkenazy i Grokop
Amdurski i Flakiert


Bank Przemysłowy Bank dla Handlu i Przemysłu
Bank Kredytowy
Bank Zw. Ziemian
Beker Ch.
Bekcer E. i S-ka
Borowicz i Braude
Bunimowicz Hirsz
Barasz F.
Barasz Al.
Barakin S.
Bermann M.
Bubrik D.


Cybulkin i S-ka
Chwojnik Fiszel
Czertok S


Edelsztejn Nochim
Elektrownia
Epsztejn i Grosberg

Fuksman E. Freidkin H. Fink M.
Fink i Fajnsod Finkiel
Firman Abram ״Fortuna“
Fuks Kałman Fuks Tewel Paust Jan

Gawuryn N.
Goldsztejn B-cia
Goldman M.
Goldberg Ch.
Gere i Glinfeld
Gogolewska i S־wie
Grynberg Wdowa iSyn
Głowińscy B־cia
Goldsztejn Ch.
Gotlib i Sokolski
Gubiński D. T-wo
Gordon i Perelson
Gordon D.
Grodski M.
Goldberg A.
Gawuryn A.
Glezer Z.
Gutman Hirsz
M. Gotlib i Selecki
Geniszyjer J.
Glyck M.
Gurwicz Ch.
Głagowski N.
Goldfarb N.
Grudski Wi Orlański I.

Haskel i Domeracki
Hirszman I.
Hendler Ł.
Halpernowie i Krykun
Huberman i Domeracki
Hirszhorn M.
Hanzapol T-wo Eksp.
Haskiel J.
Hermanowski W.
Hazań I.
Judowski J.
Jasinowski M.
Jawor i Szlachter
Jeruzalimski Ch.
Joszpe Josel

Knyszyński I. F.
Knyszyński A. W.
Kotok i Kanel
Kuklański A. J.
Knyszyńscy B-cia
Kryński Izak
Kryński i Kahan
Kosowski Lejba
Kurycki B-cia
Kramer M.
Krugman M.
Kopliński T.
Kempner T.

Lewin Zusko
Lew Łoś i Grochowski
Litmanowicz i Kapłański
Lumański Jakób
Lewin Chaim
Lis M. i Kulesza
Linszyc F.
Litwin C.
Lurje i Krupnicki
Lewin F.
Lew D.
Lichtensztejn Abr.
Łądyński M.

Margolis i Morduchowicz
Moel F.
Murkis B-cia G. i N.
Marejn Ch.
Masiewicz Jan
Murkis B-cia A. i N.
Matys Izrael
Menchelewicz M.
Margolis Wdowa i S wie
Marejn J.
Machaj Izak
Margolis M.
Mariński Z.
Mańkowski i Sznejderowski
Metz K.
Mroczko Józef
Margolis M.
Mładek Józef
Majzler F.
Meller N.

Nochimowski Judei
Niewiaski M.
Notowicz i Wygocki

Ostrowski Sz.

Paulański i Lusternik
Pines S.
Poniman B-cia
Poczebucki Polak B. i S־wie
"Polski Lloyd"
Płoński i Lewin
Perłowski B.
Płoński i Gutman
Porecki i Gawieński
Porecki M. Ł.
Pitkowski Lejba
Poreccy B-cia Sz. i I.
Perelson B.
"PcI-Bal"
Poreccy B-cia E. i M.
Polska Dyr. Ubezp.
Prajsman N.
Pines Izak
Pol. Akc. Bank Kom.
Pol. Druk. Sp. Akc.
Peter H.
Pekałok Fr.
Pławski Józef
Puchalski Józef
Paktor D.
Patt
Peltinowicz Ch.

Richter F. E.
Rubinsztejn G.
Rosochacki J.
"Ryc"
Rozenberg i Zegal
Ratowicki S.
Rendel S.
Roleder A.

Szenkier i S־ka
Salman B. i Barasz H.
Sokolscy B־cia
Sofer Ch.
Salman M.
Sokoł i S-wie
Segal B.
Serlin
Szawzin W.
Sokolski S. i Halpern
Sokoł i Zylberfenig J.
Spółdz. Roln. Hand.
Szlachter B-cia W. i S.
Szmyd A. S. i S־wie
Szejn i Fajnsztejn
Szwarc B.
Szapiro Rywkind i Kahan
Szapiro Abram N.
Szapiro B-cia Sz. i F.
Soroko E.
Sroluk
Sokołowicz A.
Szturmak A.
Szpiro A. D.
Sztupler S. L. Szapiro
Szczupak i Czacztowski
Szpertor D.
Szmusz Abram
Szacki W.
Szeczep Konstanty
Szwarc Abr.
Szatauer H.
Szerenec F.

Trylling O. i Syn
Tabaczyński L.
T-wo fabr. Antoniuk
Talinski i Trunkowski
Tennenbaum Ch.

Werner Juljan
Warsz. T-wo Ubezp.
Wolf N. i M.
Wodociąg
Wider Hirsz
Wileński E. i S-wie
Wygodski i Notowicz
Wolf s.
Wajnsztejn L.

Zylberblat W. i S ־wie
Zolotow M.
Zylber M.
Zylberblat i Filip
Zylberfenig Rochla
Zołądz Szolem
Zachert i Krause
Zbar S.
Zilbersztejn Izaak
Zacharja S.
Zacharja Jankel
Zadworzanski D-r

Żabłow F.
Żóltek Szaja

Członkowie klubu i T-wa B. O. S. O. (stan 1923 r.)


Arciszewski R.
Amiel I.
Abramski M. D-r
Amdurski M.
Atonson Ews.
Arkin B.
Aziorski Is.

Braude L.
Biszkowicz W.
Balde F.
Brauneck R.
Bekker J.
Bramson Sz.
Bacer E.
Bacer M.
Biszkowicz Aron
Biszkowicz D.
Bock M. Z.
Braude J.
Bolle Aleks.
Borman M.
Bychowski M. D-r
Bubrik Wiktor
Bekker Salom.
Blanksztejn Dawid.

Cytron B.
Cytron A.
Cytron S.
Cytron E.
Czechowski I.
Chwojnik F.
Chwoles E.
Chwat M.
Chwat D-r

Emanuel D-r
Engiel F.
Emanuel Efr.

Frenkel L.
Frenkiel B.
Filipowicz F.
Frenkel S.
Fertel Ch.

Gawze J. D-r
Gdański L.
Grudski W.
Grynberg Ch.
Gotlieb K.
Gutkowski Izr.
Gordon W.
Goldfarb N.
Godyński Fr,
Gryc Jakób
Gruszkiewicz
Gruszkiewicz B. Ad

Hepner K.
Hubiński A.
Halpern B.
Halpern L.
Hasbach W.
Halpern J.
Hurwicz E.
Horodyszcz Lipm.

Juszyński Józef
Janowski J.
Janowski F.
Janowski S.
Jossem J. D-r
Josem M. D-r
Jankowski Cz.
Jossem Fabjan

Knyszyński J.
Knyszyński M.
Kurycki J.
Kaczorowski Z.
Kagańczuk F.
Kościa W.
Kulikowski Sz.
Knyszyński A.
Kahan A. D-r

Lew F.
Lew J.
Lerner D.
Lasz M.
Lubkiewicz A., Red.
Lusternik J.
Lintupski A.

Łukaszewski J.
Łuński

Machaj Sz.
Mariński Z.
Markus I.
Markus G.
Machaj M
Messis I.
Malinowski M.
Miciełowski B.
Markus M.

Nejmark J. D-r
Nowik E.
Nowik Jewsiej
Nowik Saweljusz

Psachin M.
Prawda H.
Persztejn W.
Pichler K.
Polak L.
Parfjanowicz S.
Prejsmann J.
Prejsmann M.
Pappe S.
Porecki C.

Rodkin A.
Rozenblum Ad.
Rabinowicz S.
Racki H.
Rozental S.
Rozenblum J.
Riegert K.
Rybołowicz B.
Rubinów J.
Rotberg D-r

Sokolski N.
Sielecki A.
Siemaszko Z. D-r
Sokoł Alter
Starobinec M.
Sokolski S. Słobodzki P.
Sokoł Abr.
Sapirsztejn Iza
Samitowski R. J.
Sokolski S.
Słoń G.
Salkin Alb.
Szatja D.
Szpiro I. D.
Szymański B.
Szpiro A.
Szlachter W.
Szereszewski I.
Sztejn I.

Tykociński G.
Tykociński E.
Turski K.

Wajnberg S.
Wendel H.
Wendel J.
Wien Dawid
Wajsberg M. D-r
Weltmann Em.
Wajsztejn M.

Zabłudowski I.
Zingold K.
Zilberfenig J.
Zelikowicz H.
Zebin H.

Zawadje D-r
Zilberblatt Efr.
Zilbermann Jakób
Zilber Ch.

Żmudziński Tad.
Zilberblatt M.oprac. GŁĘBOCKI KAROL
c.d.n. - więcej wkrótce2020-12-30 19:01:59 history