Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Ludzie

Aleksandra Ekster
uzupełnij jewishbialystok@gmail.com
udostępnij na FB

AleksandraEkster urodziła się w Białymstoku 6stycznia1882 roku. Była córką Aleksandra AwraamowiczaGrigorowicza. Matka prawdopodobnie była Greczynkąpochodzącąz okolic

Odessylub Mariupola. Ojciec byłurzędnikiemdlategorodzina często zmieniała miejsce zamieszkania.WBiałymstoku mieszkaliprzez cztery lata, następniewyprowadzilisię doKijowagdzie Aleksanderobjąłprestiżowąposadęrewizora w gubernialnym urzędzie akcyzowym. Aleksandra tu ukończyłaGimnazjum Św. Olgi, następnie studiowała w KijowskiejSzkole Sztuk Pięknych. Podkoniec edukacji wyszła za mąż za mecenasa Ekstera. Dziękitemu małżeństwu szeroko otworzyły się jej drzwi dotzw.śmietanki kijowskiej. Odbywałaliczne podróże, w czasie którychpoznałatwórcówsztuki europejskiej, min.: GuillaumeApollinaire orazUmberto Boccioniego (jeden z twórców futuryzmu), PabloPicasso.Mieszkaław Kijowie, potem wMoskwie.

Poparłarewolucję październikową. W latach 1916- 1921 projektowałascenografie MoskiewskiegoTeatru Kameralnego. Zaprojektowane przez nią kostiumy możnaobejrzeć w filmie z 1924 roku „Alieta”. Zaprojektowałatakżemundurygalowe Armii Czerwonej. W1923 roku została wysłana na Weneckie Bienale Sztuki. Do ZSRR jużnie wróciła. Zmarła w 1949 roku pod Paryżem, pod koniec życiautrzymywała się z ilustrowania książek, które były wydawane wniewielkich nakładach. 

2020-12-02 22:03:34 history