Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

Aktualności

Inicjatywa "(Nie)zapomniane Cmentarze" GODNOŚĆ NIE UMIERA
Szanowni Państwo,
Członkinie i członkowie 
Inicjatywy "(Nie)zapomniane Cmentarze",
Udało się! 

Jest wspólny Apel Kościołów i związków wyznaniowych, są nagrania, jest poradnik!
Bardzo wszystkim dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i współpracę.
Ważne jest, żebyśmy teraz przekazali informacje i materiały 
dalej w mediach społecznościowych, lokalnym mediom  i lokalnym społecznościom.
Zachęcamy Państwa zwłaszcza do kontaktu z lokalnymi dziennikarzami. To dobry moment na 
opowiadanie także o Państwa działaniach dotyczących ochrony cmentarzy, zachęcenie do współpracy 
przedstawicieli samorządu i pozyskanie nowych wolontariuszu.
Publikacja apelu i nasz poradnik(z którego można czerpać wszelkie informacje i zdjęcia) powinny okazać się znaczącym 
atutem.
Poniżej kilkanaście zdań z naszego maila informacyjnego, z którego być może będą Państwo chcieli skorzystać.
Jeszcze raz dziękujemy za współpracę i zapraszamy na kolejne (a właściwie pierwsze od powołania) Inicjatywy 
"(Nie)zapomniane Cmentarze" w dniu 6 listopada o godz. 12.00 w aplikacji Teams.
Z życzeniami zdrowia
Joanna 
Troszczyńska-Reyman
 
GODNOŚĆ  NIE  UMIERA
Akcja Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Inicjatywy "(Nie)zapomniane Cmentarze"
 
#GodnoscNieUmiera
W tym roku, w czasie pandemii koronawirusa łuna nad naszymi cmentarzami będzie prawdopodobnie mniejsza niż zwykle. 
Miejmy nadzieję, że większość osób kierując się rozsądkiem i troską o zdrowie własne i innych, 
rozłoży wizyty na grobach najbliższych na okres najbliższych dni a nawet tygodni. 
Tegoroczne Święto Zmarłych będzie jednak szczególnie także z powodu bezprecedensowego 
wydarzenia jakim jest wspólny Apel Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce o pamięć i szacunek 
dla zmarłych i cmentarzy wszystkich.
Treść apelu pod tytułem PAMIĘTAJMY O ZMARŁYCH, SZANUJMY ICH GROBY znajdą Państwo na następujących stronach kościołów i 
związków:
 

https://ekumenia.pl/aktualnosc/miedzyreligijny-apel-o-poszanowanie-cmentarzy/

 

https://episkopat.pl/apel-kosciolow-i-zwiazkow-wyznaniowych-w-polsce-nie-pozwolmy-by-pamiec-o-naszych-bliznich-zaginela/

 
Czekamy na publikację na stronach Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
 
Zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich jak i Inicjatywa "(Nie)zapomniane 
Cmentarze" zrzeszająca  przedstawicieli Kościołów, związków wyznaniowych, naukowców i 
społeczników z całej Polski gorąco ten Apel popiera. Wspólnie wzywamy do 
poszanowania wszystkich cmentarzy, aby mogły swoim trwaniem „opowiadać” często zapomnianą 
historię naszych przodków, a także naszych miast, miasteczek, wsi.
Wspierając Apel przygotowaliśmy akcję "Godność nie umiera". 
Chcemy upowszechnić Apel i krótkie filmy z głosami duchownych różnych wyznań oraz działaczek i działaczy społecznych, a także 
szeroko udostępnić przygotowaną społecznie publikację "Godność nie umiera. Jak zachowywać się na 
cmentarzach różnych wyznań i tradycji". Hasło akcji to jedno ze zdań apelu.
 
Film „Godność nie umiera” znajduje się pod linkiem:
 

https://www.youtube.com/watch?v=1M_iof7EEa8

 

Inne nagrania związane z akcją:

https://www.youtube.com/channel/UCNO_EhkQ-RX4ceymPYGg5lw


Cmentarze mogą wyglądać różnie, ale łączy je to, że są wyrazem 
pamięci i czci dla Zmarłych – choć  wyrażanych na różne sposoby. Mamy nadzieję, że nasza akcja 
zainteresuje kolejne osoby lokalną historią i dziedzictwem, a na zapomnianych od dawna mogiłach ktoś 
położy gałązkę i zmówi modlitwę lub w ciszy okaże szacunek. Bo godność nie umiera! To jak traktujemy 
cmentarze świadczy o naszym człowieczeństwie.
Załączamy także 
przygotowaną społecznie publikację - poradnik GODNOŚĆ NIE UMIERA. 
JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ NA CMENTARZACH RÓŻNYCH WYZNAŃ I TRADYCJI. 
Zachęcamy do jak najszerszego przekazywania informacji o akcji oraz korzystania z 
opracowanych przez nas materiałów(filmów i poradnika).
 
Kontakt do Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze:
cmentarze@brpo.gov.pl; niezapomnianecmentarze@gmail.com

2020-11-10 21:21:13